Saturday, 10 October 2015
ஆயிரக்கணக்குல
செலவு பண்ணி
எக்ஸஸைஸ் பண்ணி
சிக்ஸ்பேக் வைச்சிட்டு
சினிமாவுல ஹீரோ
வந்தா விசில் அடிக்கிற
ரசிக சிகாமணிகளே
இந்த சிக்ஸ் பேக் இல்லன்னா
உங்களுக்கு சோறு
கிடையாது விசிலடிக்க
ஜீவன் கிடையாது
கோவில் கட்டி
கும்பிட வேண்டிய பேக்
இதுதான் சிகாமணிகளே
இவங்க உண்மையிலே
இல்லன்னா நாம
நேர குழில போய் படுத்துக்க
வேண்டியதுதான்
தூக்கிட்டுப்போக கூட
ஆளு இருக்காது
வெள்ளவேட்டி வெள்ள 
சட்டைக்காரங்களுக்கு
முதல்லபுரியனும் இது........

No comments:

Post a Comment